Söka projektmedel för MTB-leder - från start till mål

Online
19 januari 2023
08:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Sweden by Bike och Svensk Cykelutveckling
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
19 januari 2023
Tid
08:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Steg 4

Organisation, finansiering och förvaltning

För långsiktig hållbarhet krävs en organisering av tillsyn, skötsel, marknadsföring och utveckling. Du måste kunna svara på frågorna hur ett cykelområde ska underhållas och utvecklas. Och vem som ska marknadsföra och sköta lederna. Det vill säga, hur projektresultatet ska förvaltas och leva vidare. För att skapa ett framgångsrikt cykelområde behöver du säkra upp processer. Du behöver visa på en framtida organisation av ledens förvaltning och kostnadsbild för drift och underhåll, som bygger på en överenskommelse mellan ledområdets parter. Nyckeln till en resurseffektiv och långsiktigt hållbar organisation är att försöka skapa en tydlig struktur från början och att genomföra de olika stegen i rätt ordning. 

Steg 4 innehåller det här:

  • Att sätta spelplanen
  • Underhålls- och skötselplan
  • Finansieringsplan
  • Projekt- och samarbetsavtal
  • Försäkringar
  • Marknadsföring
  • Plan från projekt till drift
  • CHECKLISTA kopplat till process 

______________________

Datum: 2023-01-19 STÄNGD
Tid: Kl 08:30-10:00
Plats: Online via Zoom
Pris: 3.600 kr + moms
Föreläsare:
· Katarina Rönnbacka Nybäck, BikeinBergslagen
· Katarina Bergstrand, Sweden by Bike

Minimiantal för att genomföra utbildningen är 4 personer. 

default